Ofta när någon pratar om Game Studios, nya digitala spel av olika slag, inkubatorer och liknande så har de oftast en amerikansk koppling. Många pratar om Los Angeles och Silicon Valley, men få pratar om de svenska motsvarigheterna. Nedan kan du läsa mer om några svenska exempel.

Datorspelsutvecklare i Skövde

Många av de hetaste datorspelsutvecklarna idag kommer från Skövde, det kanske är förvånande, men det är alltså inte bara USA som levererar nyheter inom branschen. Förklaringen till att mycket händer i Skövde bottnar förmodligen i att det finns gott om utbildningar inom ämnet i Västra Götaland och framförallt just Skövde. En annan orsak är att högskolorna och universiteten ville att studierna skulle stanna kvar i Skövde och Västra Götaland och det har därför satsats mycket på inkubatorer samt att skapa en miljö för nya företag att utvecklas inom.

Utbildning inom branschen skapar möjligheter för nya förmågor att lyckas. Självklart går det att lyckas utan utbildning också. Men, i Skövde satsar de stort på just utbildningen som verktyg för att skapa lyckade spelbolag. De har också blivit prisbelönta för sitt arbete på många sätt. Både genom att själva få priser, men också genom att eleverna har vunnit tävlingar och liknande.

Andra svenska städer som satsar mycket på spelindustrin och spelbolag är Stockholm och delvis också Göteborg. Dock tar Skövde täten kring just utveckling och innovation inom branschen. Stockholm var hem till bland annat det populära datorspelsföretaget Dice som nådde stora framgångar redan på 90-talet.

Sett ur ett branschperspektiv menar de flesta experter att Sverige kan gynnas av att satsa ännu mer på att utveckla spelbolag och jobba på bred front med både utbildning och forskningsperspektiv. I framtiden är det här förmodligen något som kommer att bli verklighet. Speciellt utifrån det Högskolan i Skövde med omnejd har planerat att åstadkomma. Så, om du är intresserad av att arbeta inom spelbranschen är Skövde något för dig.